"Akkor ezt mondta Sára: Nevetségessé tett engem az Isten." (1Móz 21:6)