Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül - amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3:11)