Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által és legyetek éberek: teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért